<?php echo $XIAOYU['title'];?> <?php echo $XIAOYU['title'];?>

Aktuelt

Siste artikler

<?php echo $XIAOYU['title'];?>

3D visning av hele stimen med F3D-S
F3D-S tilbyr 3D visning av sonardata fra Furuno FSV-25S. 3D visning er effektivt i beslutningsfasen, om man skal kaste eller sette not på en stim. Visningen gjør det enklere å vurdere biomasse, formen på stimen, dybde, fare for bifangst o.l. Klikk på bildet og les mer...

<?php echo $XIAOYU['title'];?>
<?php echo $XIAOYU['title'];?>

Sikre viktig data med Furuno VDR
Registrer viktige data for å forebygge ulykker og identifisere årsaken til en hendelse/ ulykke. Furuno sin VDR oppfyller de nyeste retningslinjer fra IMO. Live Player kan enkelt installeres på en PC for å spille opptakene fra VDR/S-VDR. Klikk på bildet og les mer...

<?php echo $XIAOYU['title'];?>

Lost Gear Finder lokaliserer tapt bruk!
Finn igjen tapt bruk på en effektiv måte! Tapt bruk er blitt et miljøproblem i tillegg til en betydelig kostnad for reder, både med tanke på stans i fiskeriet og investering i nytt redskap. Integreres med kartplotteren TimeZero Professional. Klikk på bildet og les mer...

 

<?php echo $XIAOYU['title'];?>

Høyfrekvenssonar FSV-75 i salg nå!
Høyfrekvenssonar er et svært godt redskap for deteksjon av slør og mindre stimer, samt fisk uten svømmeblære. Høy frekvens er også godt egnet under vanskelige forhold som strøm, brakkvann eller temperatursjikt. FSV-75 gir et klart bilde av ekko. Klikk på bildet og les mer...